Groepsbegeleiding

Station Noord biedt verschillende groepsprogramma’s aan. Het voordeel van groepsprogramma’s zijn:

  • Je ontmoet mensen met dezelfde problemen die echt begrijpen waar je het over hebt

  • Je vindt voorbeelden van hoe mensen anders met problemen omgaan

  • Je kan samen oefenen met vaardigheden en elkaar steunen en coachen

Rots en Water

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.