Wij bieden hier een veilige, warme en huiselijke plek waar kinderen zich passend
bij hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Wij richten ons op deze locatie op kinderen die tijdelijk of langdurig
niet meer thuis kunnen wonen.

Het kan voorkomen dat de opvoeders van een kind de intensieve zorgvraag van een kind niet langer kunnen beantwoorden en een kind (tijdelijk) uit huis moet. Ook kan het voorkomen dat kinderen in een onveilige thuissituatie verkeren en daarom bij ons komen
wonen.

Er is ruimte voor 8 jongens en of meisjes in de leeftijdscategorie: 8 tot 14 jaar met een MVB, LVB of autisme en aanverwante
stoornissen.

Wij werken met een klein team vaste begeleiders die 24/7 in tweetallen aanwezig zijn, behalve als de kinderen naar school zijn
is er een enkele dienst. De kinderen worden via het Sociaal Competentie Model en het Ervarend Leren gestimuleerd in hun
ontwikkeling.

Daarnaast is er een gedragswetenschapper betrokken die meekijkt met het proces. Ook biedt onze vak-therapeut in-house
dramatherapie aan en kunnen er Rots & Water trainingen gegeven worden.

Een nieuwe locatie, met veel mogelijkheden, waar kinderen zich thuis zullen voelen. Voel je vrij om contact op te nemen als je meer
informatie wilt over de locatie, de mogelijkheden of een aanmelding wilt doen.