Wij bieden hier een veilige, warme en huiselijke plek waar kinderen zich passend
bij hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Wij richten ons op deze locatie op kinderen die tijdelijk of langdurig
niet meer thuis kunnen wonen.

Het kan voorkomen dat de opvoeders van een kind de intensieve zorgvraag van een kind niet langer kunnen beantwoorden en een kind (tijdelijk) uit huis moet. Ook kan het voorkomen dat kinderen in een onveilige thuissituatie verkeren en daarom bij ons komen
wonen.

Er is ruimte voor 8 jongens en meisjes in de leeftijdscategorie: 8 tot 18 jaar met een MVB, LVB of ASS.

Wij werken met een klein en hecht team vaste begeleiders die 24/7  aanwezig zijn, De kinderen worden m.b.v. onder andere het Sociaal Competentie Model en het Ervarend Leren gestimuleerd in hun
ontwikkeling.

Daarnaast is er een gedragswetenschapper betrokken die “meekijkt” met het proces. Ook hebben wij onze eigen toegepast psychologen, een EMDR therapeut en hebben wij gecertificeerde Rots & Water trainers in onze teams.

Een locatie, met veel mogelijkheden, zowel binnen als buiten waar kinderen zich thuis voelen. Voel je vrij om contact op te nemen als je meer
informatie wilt over de locatie, de mogelijkheden en/of een aanmelding wilt doen.